آسانسور بیمار بر

موجود
شابک محصول: f-1003

شرکت تصفیه گستر آسایش با توجه به نیاز هم به صورت تولید در داخل کشور با بهره گیری از کادر مجرب قادر به طراحی ، ساخت ، تولید در ابعاد در خواستی و نصب می باشد و هم با برندهای مطرح اروپایی توسط این مجموعه قابل ارائه است.