آسانسور بکسلی

موجود

سیم بکسل های فولادی که به منظور آویزان کردن کابین و وزنه های متعادل در آسانسورها استفاده میشوند دارای ساختار استاندارد هستند.