انجام امور امور تعمیرات آسانسور در ساختمانهایی که جزو سرویس این شرکت نباشند در اسرع وقت
1.عیب یابی قطعه معیوب ، در صورت لوزم تعویض قطعه می شود
2.استاندارد سازی قطعه مورد تعمیر
3.سرعت عمل در انجام تعمیرات